ژونال کلاب به مناسبت هقته کتابخوانی برگزار شد

با موضوع نقش عدالت در اقتصاد از منظر نهج البلاغه در مدرسه علمیه حضرت معصومه سلام اله علها جم به مناسبت هفته کتابخوانی برگزار کرد

شناسه خبر : 116685

1400/10/01

تعداد بازدید : 38

با موضوع نقش عدالت در اقتصاد  از منظر نهج البلاغه  در مدرسه علمیه حضرت معصومه سلام اله علها جم به مناسبت هفته کتابخوانی  برگزار کرد
این مراسم با حضور اعضای هسته پژوهشی طلاب در مدرسه علمیه در تاریخ 26ابان ماه 1400 وبا ارائه سرکار خانم حلیمه غریبی برگزار شد
ژورنال کلاب با موضوع نقش عدالت در اقتصاد از منظر نهج البلاغه در مدرسه علمیه حضرت معصومه سلام الله علیها جم به مناسبت هفته کتاب وکتابخوانی، برگزار گردید. این مراسم با حضور اعضای هسته پژوهشی طلاب در مدرسه علمیه در تاریخ 26 آبان ماه 1400و با ارائه سرکار خانم حلیمه غریبی برگزار شد. انصاری فرد معاون پژوهشی مدرسه علمیه حضرت معصومه سلام الله گفت :این ژورنال کلاب با شاخص هاوشیوه های جمع اوری و تحلیل مقاله پرداختند و اساتید داور امتیازاتی در مورد شیوه ببان، مرتبط بودن موضوع، جدید بودن موضوع امتیازاتی دادند. خانم غریبی نیز دراین باره بیان کرد: برای اینکه عدالت اقتصادی در جامعه به وجود بیاید نیاز به این است که کار گزار برای دوری از تجمل گرایی و اینکه مردم نسبت به مسؤلین بدبین نباشد دوری کند از تجمل گرایی و فاصله طبقاتی و همچنین وابستگی به دنیا که امام علی علیه السلام فرموند که دنیا برای رسیدن به آخرت آفریده شده نه برای رسیدن به خود. همچنین ایشان در ادامه بیان کردند که تحقق عدالت یکی از مهم ترین مسائل مبتلا به جامعه اسلامی است به طور کلی از دیدگاه امام علی علیه السلام وجود یک دولت اسلامی برای تحقق عدالت و به تبع آن اقتصاد اسلامی امری لازم و ضروری است در پایان نیز خانم انصاری فرد ضمن تشکر از حضور طلاب، براین نکته تصریح کردند که مقالاتی که توسط طلاب تقریر می شود ضمنِ اینکه مخاطبان را با مهارت نقد کردن آشنا میکنند،باعث آشنایی آنها با راهکارهای ارائه شده در موضوعات متفاوت و ارتقای برخوردهای اجتماعی آنان نیز می شوند