مسائل اقتصادی جامعه امروز

نشست علمی بررسی مسائل اقتصادی جامعه امروز

شناسه خبر : 123044

1401/03/04

تعداد بازدید : 9

نشست علمی بررسی مسائل اقتصادی جامعه امروز
برگزاری نشست علمی با موضوع مسائل اقتصادی جامعه امروز و در مورد سالروز آزاد سازی خرمشهر با حضور اقای دکتر بیداردر مدرسه علمیه با حضور طلاب به صورت حضوری و مجازی دراسکایروم درمورخه 1401/3/3در ساعت 11 بر گزار شد .

آقای دکتر بیدار بیان کردند در مورد آزاد سازی خرمشهر :بیان موقعیت جغرافیایی و استراتژیک خوزستان و خاصه خرمشهر سیاست حکومت قاجار و پهلوی بر تضعیف ایران بوده . چرا دولت های غربی به عراق کمک کردند که به ایران حمله کند ؟ چرا آزاد شدن خرمشهر ارزش داشت که امام ره دستور داد خرمشهر باید آزاد شود ؟

همچنین درادمه بیان کردند:خرمشهر باید آزاد شود .این همه نیرو و تلاش ها و شهادت در این سختی های عملیات سنگین و تعداد زیاد ی از نیروهها شهید شدند .

قدم برداشتن در آینده نیاز به چراغ نور دارد . تاریخ چراغ نور آینده است .

بیدار در مورد مسائل اقتصادی بیان کرد:چرا جنگ اقتصادی نتیجه نمی دهد ؟در گذشته اقتصاد امراض و نارسایی دارد حل نکردیم روی هم انباشته شده است مجدد فریب خوردیم چون تاریخ معاصر عبرت نگرقتیم . اقای مصدق به این مسیر اقتصادی رفت ونتیجه نگرفت اصلاح نشد .اتفاق به خاطر نا پرهیزکاری و سهل انگاری غیر از ضربه اقتصادی نمی توانیم جور دیگر در بیاید این مریض اقتصادی حالش بدتر می شود که با مسکن نگه می داشتند .مسائل اقتصادی الان درحال جراحی است تا با توکل به پروردگار بتواند این مشکل اقتصادی حل شود .