معاون فرهنگی مدرسه علمیه حضرت معصومه جم

دومین جلسه ی آموزش مهارت های کلامی به صورت کارگاهی برگزار شد

شناسه خبر : 66044

1397/07/22

تعداد بازدید : 186

معاون فرهنگی مدرسه علمیه حضرت معصومه ( سلام الله علیها) جم، در دومین جلسه ی آموزشی مهارت های کلامی گفت: داشتن اعتماد به نفس به پیش بردن روند سخنرانی و سخنوری ما کمک زیادی می کند.

به گزارش روابط عمومی مدرسه علمیه حضرت معصومه( سلام الله علیها) جم صابردوست معاون فرهنگی این مدرسه در دومین جلسه ی آموزشی مهارت های کلامی گفت: داشتن اعتماد به نفس به پیش بردن روند سخنرانی و سخنوری ما کمک زیادی می کند.

معاون فرهنگی ادامه داد: تسلط بیشتر برمتن سخنرانی به افزایش اعتماد به نفس کمک زیادی می کند.

صابر دوست در خصوص اهمیت مخاطب شناسی خاطر نشان کرد: یکی از اصول اساسی سخنرانی و جذب بیشتر افراد مخاطب شناسی است که قطعا ارائه سخنرانی بدون در نظر گرفتن سطح ونیاز مخاطب کاری بی فایده است.

وی درآخر تاکید کرد: شخص سخنران اگر در مخاطب شناسی ضعیف عمل کند قطعا سخنان او برای مخاطبین کسل کننده و بی نتیجه خواهد بود که گاهی مواقع باعث کاهش تعداد افراد شرکت کننده می شود.