یکی از شیوه های دعوت به نماز توجه به رده سنی افراد است

شناسه خبر : 66176

1397/07/30

تعداد بازدید : 165

مربی پرورشی با بیان مراحل کودکی و نوجوانی شیوه های دعوت افراد به نماز را بیان کرد.

به گزارش روابط عمومی مدرسه علمیه حضرت معصومه(سلام الله علیها) جم، راضییه دانشورمربی پرورشی بابیان مراحل کودکی و نوجوانی شیوه های دعوت افراد به نماز را بیان کرد.

مربی پرورشی بابیان اینکه زمان کودکی تا نوجوانی دارای سه رده سنی است گفت: کودکی اول (1-7) سالگی است و کودکی دوم (7-12) سالگی است و دوره نوجوانی که از (12-20) سالگی است هر کدام به نوبه خود دارای مخصاتی است .

دانشور در خصوص دوره اول افزود: کودکان دراین دوره بیشتر از نماد ها بهره می گیرند پس باید به تلقین اعتقاد برای آنان پرداخت و انس و الفت با نماز را در آنان ایجاد کرد و همچنین به آنان فرصت بدهیم تا نماز خود یاسایر افرا را مشاهده کنند.و به کودکان اجازه بدهیم از دیگران تقلید کنند.

وی ادامه داد: در دوره دوم کودک رابطه ی عاطفی عمیقی با خانواده اش پیدا می کند و با مسائل نسبت به قبل منطقی تر برخورد می کند.

وی با بیان شیوه های دعوت به نماز در این دوره خاطر نشان کرد: در دوره دوم باید آموزش نماز به کودک را درونی کنیم و بنیان های اعتقادی را در کودکان از طریق برشمردن نعمت ها پی ریزی کنیم .آموزش نماز و احکام و نظارت مستقیم وغیر مستقیم بر شیوه نماز خواندن آنهااز دیگر شیوه های دعوت کودکان به نماز می باشد .

وی تصریح کرد: با ارائه الگو و دادن تذکر جزیی و تصحیح کار آنان به نماز خواندن فرزندانمان کمک کنیم.