به همت معاون پژوهش مدرسه علمیه حضرت معصومه جم

برنامه مهارت آموزی پژوهشگری اجرا شد

شناسه خبر : 66426

1397/07/27

تعداد بازدید : 176

برنامه مهارت آموزی پژوهشگری ویژه ورودی های مهر 95،96،97 در مدرسه علمیه حضرت معصومه ( سلام الله علیها) جم اجرا شد.

به گزارش مدرسه علمیه حضرت معصومه (سلام الله علیها) جم، معاون پژوهش از اجرای طرح مهارت آموزی پژوهشگری خبر داد و گفت: برنامه مهارت آموزی پژوهشگری در نیم سال اول سال تحصییلی 97 ویژه ی ورودی های مهر 95،96،97 اجرا شده است.

آسیه انصاری افزود: آموزش کلیات تحقیق و موضوع یابی ویژه ورودی های مهر 95، آموزش نگارش علمی ویژه ی ورودی های مهر 96 و آموزش روش مطالعه و یادگیری و نگارش علمی اساتید ویژه ی ورودی های مهر 97 توسط اساتید مربوطه به ارزش 5/0 واحد پژوهشی در حال انجام است.

وی طی جلسه توجیهی در جمع طلاب بیان کرد: پایان نیم سال اول تحصییلی97 از آموزش های به عمل آمده توسط اساتید ، آزمون کتبی به عمل خواهد آمد.