جلسه دفاعیه طلاب مدرسه علمیه حضرت معصومه (سلام الله علیها ) جم برگزار شد

شناسه خبر : 66427

1397/06/27

تعداد بازدید : 168

معاون پژوهش مدرسه علمیه حضرت معصومه (سلام الله علیها ) جم از برگزاری جلسه دفاعیه طلاب این مدرسه خبرداد و گفت: دونفر از طلاب این مدرسه از پایان نامه های خود با عناوین راهکارهای عملی تربیت نوجوان مهدی باور و همچنین شناسایی عملکرد دشمن در دین گریزی جوانان دفاع کردند.

به گزارش روابط عمومی مدرسه علمیه حضرت معصومه ( سلام الله علیها) جم، آسیه انصاری معاون پژوهش از برگزاری جلسه دفاعیه طلاب این مدرسه خبرداد و گفت: دونفر از طلاب این مدرسه از پایان نامه های خود با عناوین راهکارهای عملی تربیت نوجوان مهدی باور و همچنین شناسایی عملکرد دشمن در دین گریزی جوانان دفاع کردند.

معاون پژوهش در خصوص چگونگی جلسه دفاعیه گفت: جلسه دفاعیه با حضور استاد راهنما، استاد داور و همچنین معاون پژوهش مدرسه به عنوان نماینده مدرسه برگزار می شود.

آسیه انصاری ادامه داد: طلبه در ابتدا کلیات پایان نامه خود را بیان کرده و به سوالات استاد داور پاسخ می دهد و اگر در جایی اشکالی وارد شد که طلبه نمی توانست پاسخ گو باشد استاد راهنما از او دفاع می کند.

وی درآخر از موفقیت طلاب این مدرسه در دفاع از پایان نامه خود و فار غ التحصییلی آنان خبر داد.